Dobrodošli na Internet stranice Centra za rehabilitaciju Rijeka!

Na ovim stranicama možete naći informacije o radu i uslugama Centra.

Također želimo prikazati život i aktivnosti naših štićenika u Centru za rehabilitaciju Rijeka.

O centru

Centar za rehabilitaciju Rijeka, Kozala 77B, 51000 Rijeka,  je ustanova u sustavu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku…

Natječaji

Obavijesti o raspisanim natječajima te natječajna dokumentacija

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire ustanova „Centar za rehabilitaciju Rijeka”…

Kako postati korisnik/ca usluga Centra za rehabilitaciju Rijeka?

Korisnici/e usluga naše ustanove su djeca s teškoćama u razvoju od 7 do 21 godine života i odrasle osobe u dobi iznad 21 godine s intelektualnim teškoćama i pridruženim smetnjama.

Postupak za smještaj  ili boravak  korisnika pokreće se u nadležnom Centru za socijalnu skrb. Skrbnik/ca  i/ili budući korisnik/ca podnose zahtjev socijalnom radniku uz potrebnu dokumentaciju, a nakon obrade zahtjev se dostavlja Centru za rehabilitaciju Rijeka