KRATAK OPIS PROJEKTA:

Projekt omogućava nastavak transformacije i deinstitucionalizacije  Centra za rehabilitaciju Rijeka, unapređivanje usluge poludnevnog boravka.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Cilj projekta je olakšati pristup životu u zajednici osobama s intelektualnim teškoćama u Primorsko – goranskoj županiji i tako pridonijeti većoj socijalnoj uključenosti osoba s invaliditetom.

Projektom će se osigurati 5 adekvatnih stambenih jedinica za organizirano stanovanje za 23 korisnika koji će dijelom biti iz Primorsko – goranske županije, a dijelom korisnici iz drugih županija koji će biti vraćeni u svoju županiju. Za potrebe pružanja usluge organiziranog stanovanja i poludnevnog boravka na Pulcu bit će nabavljeno 5 vozila i 4 prijenosna računala.

Izvršit će se edukacija 29 djelatnika, opremit će se 5 novih stanova i 6 postojećih stanova potrebnom opremom.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA je 11.451.703,78 koja se u cjelokupnom iznosu financira sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA (od 1. 7. 2021. do 6.mj. 2023.)

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA: Marija Duraković, 095 606 3700.