Brašćine (Stacionar):

Telefon: 051 506 360

Fax : 051 506 375

e-mail: crpa@ri.t-com.hr 

Socijalna radnica telefon: 051 506 365

Radno vrijeme : 7:00 – 15:00

Računovodstvo telefon: 051 506 362

Radno vrijeme : 7:30 – 15:30

    Ime i prezime (obvezno)

    Vaš e-mail (obvezno)

    Predmet

    Vaša poruka