Centar za rehabilitaciju Rijeka, Kozala 77B, 51000 Rijeka,  je ustanova u sustavu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Djelatnost kojom se bavimo je pružanje socijalnih usluga  odraslim osobama s intelektualnim teškoćama i pridruženim smetnjama i djeci s teškoćama u razvoju. Usluge smještaja, boravka, prehrane, njege i brige o zdravlju, odgoja, osposobljavanja u posebnim uvjetima, medicinske i psihosocijalne rehabilitacije te organizirano provođenja slobodnog vremena s ciljem podizanja kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osnova su našeg svakodnevnog rada.

U prošlom stoljeću, točnije 1985. godine zahvaljujući lokalnoj zajednici i entuzijazmu roditelja na adresi Stane Vončine 1 u Rijeci  osnovan je Centar za radno proizvodne aktivnosti osoba s invaliditetom, zamišljen kao centar za dnevni boravak.

U listopadu 2003. zahvaljujući velikoj podršci Grada Rijeke i Primorsko goranske županije otvorena je nova ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska, a koja danas djeluje u sustavu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike pod novim imenom Centar za rehabilitaciju Rijeka. Od toga trenutka naša ustanova pruža i uslugu smještaja odraslim osobama s invaliditetom.

Početkom 2007. godine na poticaj roditelja, a uz pomoć i razumijevanje lokalne zajednice i Caritasa Krčke nadbiskupije  otvorili smo radnu jedinicu Krk.

Novi iskorak za našu ustanovu bilo je otvaranje Podružnice Pulac 2009. godine gdje smo osmislili i ostvarujemo programe radne i psihosocijalne rehabilitacije za korisnike usluge poludnevnog boravka.

U jesen 2014. Centar se povećao za još jednu organizacijsku jedinicu, danas Podružnicu Kraljevica-Oštro čiji zaposlenici pružaju socijalne usluge djeci s teškoćama u razvoju od 7 do 21 godine života.

Od ljeta 2015. dio naših korisnika usluga započeo je život uz podršku u organiziranom stanovanju u 6 stanova u našem gradu.

S  korisnicima naših usluga  svakodnevno rade 93 djelatnika/ce – ravnateljica, predstojnici/ce podružnica, rehabilitatori/ce, socijalna radnica, psihologinja, radni instruktori/ce za vještine samostalnog življenja, radni instruktori/ce za radne aktivnosti, likovni terapeut, odgajateljice, medicinske sestre, fizioterapeuti, zastupnice, asistenti u organiziranom stanovanju, njegovateljice, kuharice,  pralje, kućni majstori, vozači i ostali.