Centar za rehabilitaciju Rijeka nudi usluge:

  • Stalnog,  privremenog,  poludnevnog boravka i povremenog boravka
  • Njege i brige o zdravlju, prehrane
  • Psihosocijalne rehabilitacije
  • Radnih aktivnosti
  • Radne terapije
  • Likovne terapije
  • Fizioterapije
  • Ustanova osim stručnih rehabilitacijskih postupaka za svoje korisnike organizira izlete, ljetovanja, vikend programe te gostovanja i susrete kroz raznolike sportske, kulturne i društvene aktivnosti.