Centar za rehabilitaciju Rijeka

Dislocirana jedninica Krk

S.Radića 1

51500 Krk

Telefon: 051 520 022