Centar za rehabilitaciju Rijeka

Podružnica Pulac

Pulac bb

51000 Rijeka

Predstojnica telefon: 051 546 340

 

Kartonaža telefon: 051 214 189